Tot slot

Praktijk MOOD streeft naar een zo kort mogelijke wachtlijst.
Voor behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ zal dit beter te realiseren zijn vanwege de kortere duur van de behandelingen.
Voor behandeling binnen de Gespecialiseerde GGZ zal dit mogelijk moeilijker gaan, maar is Praktijk MOOD laagdrempelig bereikbaar voor overleg.

Onze wachttijd voor behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ is op dit moment ongeveer 13 - 15 weken.

Op dit moment is de wachttijd voor behandeling binnen de Gespecialiseerde GGZ meer dan 10 maanden en verwijzen wij u daarvoor naar andere praktijken. U kunt contact met ons opnemen per telefoon of per email voor meer informatie.

Met name wanneer de wachttijd langer is dan 4 weken, adviseren wij u ook te kijken naar mogelijkheden bij andere praktijken en/of tijdelijke ondersteuning bij uw huisarts te vragen. Wanneer u de wachttijd te lang vindt kunt u ook contact opnemen met uw zorgverzekeraar met de vraag om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Tot slot probeert Praktijk MOOD op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de psychologie en psychotherapie om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Bent u desondanks ontevreden? Als u ontevreden bent over de behandeling of andere dienst geleverd door Praktijk MOOD vragen wij u het probleem bespreekbaar te maken met uw behandelaar. Mocht u er samen met de behandelaar niet uitkomen, dan kunt u doorverwezen worden naar een collega binnen of buiten de praktijk of kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling. U heeft ook het recht om een formele klacht in te dienen als u dat nodig acht. Als lid van het NIP en de LVVP zijn wij aangesloten bij de klachtenregeling van deze beroepsverenigingen. Verdere informatie hierover kunt u vinden via het kwaliteitsstatuut op de pagina van de betreffende behandelaar.

Links
Praktijk MOOD is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58029540
De AGB code van Praktijk MOOD is: 94060211

Het privacybeleid van Praktijk MOOD, vindt u hier: Privacybeleid

Beroeps- en belangenverenigingen waar u nadere informatie kunt vinden: