Tarieven

Wij hebben voor 2023 en voor 2024 met bijna alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Dat betekent dat wij de behandelkosten direct bij de zorgverzekeraar kunnen declareren.
Indien u verzekerd bent bij Menzis (en alle labels die onder deze grote noemer hangen) en CZ (en alle labels die onder deze grote noemer hangen), zullen wij bij uzelf de kosten voor de geleverde dienst in rekening brengen. In uw polisvoorwaarden kunt u vinden of u deze kosten bij uw zorgverzekeraar kunt declareren.

Vergoeding van behandelingen van kinderen en jongeren tot 18 jaar, wordt vanaf 1 januari 2015 door de gemeente verzorgd. Vanaf 1 januari 2018 is GO! voor jeugd verantwoordelijk voor de jeugdhulp binnen de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem. Wij hebben met GO! voor jeugd een contract afgesloten, aanmelding bij ons verloopt echter altijd via GO! voor jeugd. LET OP: per 1 januari 2024 houdt GO! voor jeugd op te bestaan en zal de gemeente zelf weer de verantwoordelijkheid nemen voor alle jeugdhulp. Het is nog niet bekend wat dit voor onze praktijk betekent.

Behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ wordt vergoed vanuit de basiszorgverzekering.
Vijf tot maximaal twaalf gesprekken worden vergoed door de verzekering. Er geldt geen eigen bijdrage.

Behandeling binnen de Gespecialiseerde GGZ wordt vergoed vanuit de basiszorgverzekering.
Er geldt geen eigen bijdrage.

Voor alle behandelingen geldt dat een aanspraak op uw eigen risico gemaakt wordt. Het verplichte eigen risico is in 2023 en in 2024 vastgesteld op €385.-.

Voor vergoeding van de behandelkosten door de zorgverzekeraar heeft u een verwijsbrief nodig van de huisarts of een GGZ-behandelaar. In deze verwijsbrief moet expliciet staan of u verwezen wordt naar de Generalistische Basis GGZ of naar de Gespecialiseerde GGZ. Uw huisarts kan indien gewenst met iemand van Praktijk MOOD overleggen over de specifieke verwijzing.

Voor behandelkosten die wij niet rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar kunnen indienen, bijvoorbeeld omdat wij geen contract met deze verzekeraar hebben, zullen wij de factuur direct aan u sturen. Wij hanteren hiervoor de geldende NZa-tarieven.

Overige diensten
Voor deze diensten geldt dat zorgverzekeraars deze vaak niet of onvoldoende vergoeden, waardoor Praktijk MOOD de kosten bij de aanvrager zelf in rekening zal brengen. Wij zullen vooraf aan u een offerte doen toekomen, welke u, eventueel na nader overleg, ondertekend aan ons terugstuurt.

Indicatie van de kosten van een bepaalde dienst: meestal zullen de kosten hoofdzakelijk gebaseerd zijn op de geldende NZa-tarieven.

Voor supervisie, intervisie en consulten aan hulpverleners hanteren wij een tarief van € 95,- tot € 110,- per uur.