Tot slot

Praktijk MOOD streeft naar een zo kort mogelijke wachtlijst.
Voor behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ zal dit beter te realiseren zijn vanwege de kortere duur van de behandelingen.
Voor behandeling binnen de Gespecialiseerde GGZ zal dit mogelijk moeilijker gaan, maar is Praktijk MOOD laagdrempelig bereikbaar voor overleg met verwijzers en indien nodig voor cliënten. Hierover zullen tijdens de intake afspraken met u worden gemaakt. In dit kader is een nauwe samenwerking met andere hulpverlenende instanties, zoals huisartsen, maatschappelijk werk, scholen, GGZ-instellingen en andere vrijgevestigde praktijken van belang. Als wij van mening zijn dat u elders sneller of beter geholpen kunt worden zullen wij u graag doorverwijzen.

Momenteel maken wij, als maatregel tegen Covid-19, alleen afspraken middels beveiligd beeldbellen. Onze actuele wachttijd tot de eerste beeldbelafspraak binnen de Generalistische Basis GGZ is 6 weken. Met name wanneer de wachttijd langer is dan 4 weken, adviseren wij u ook te kijken naar mogelijkheden bij andere praktijken en/of tijdelijke ondersteuning bij uw huisarts te vragen. Wanneer u de wachttijd te lang vindt kunt u ook contact opnemen met uw zorgverzekeraar met de vraag om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Op dit moment is de wachttijd voor behandeling binnen de Gespecialiseerde GGZ meer dan 9 maanden en verwijzen wij u daarvoor naar andere praktijken. U kunt contact met ons opnemen per telefoon of per email voor meer informatie.

Tot slot probeert Praktijk MOOD op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de psychologie en psychotherapie om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Bent u desondanks ontevreden? Als u ontevreden bent over de behandeling of andere dienst geleverd door Praktijk MOOD vragen wij u het probleem bespreekbaar te maken met uw behandelaar. Mocht u er samen met de behandelaar niet uitkomen, dan kunt u doorverwezen worden naar een collega binnen of buiten de praktijk of kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling. U heeft ook het recht om een formele klacht in te dienen als u dat nodig acht. Als lid van het NIP en de LVVP zijn wij aangesloten bij de klachtenregeling van deze beroepsverenigingen. Verdere informatie hierover kunt u vinden via het kwaliteitsstatuut op de pagina van de betreffende behandelaar.

Links
Praktijk MOOD is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58029540
De AGB code van Praktijk MOOD is: 94060211

Beroeps- en belangenverenigingen waar u nadere informatie kunt vinden: