Medewerkers Praktijk MOOD: Mariska Schipper

Mariska Schipper is Klinisch Psycholoog/Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut.
Haar ervaring ligt met name op het gebied van de impulscontrole, frustratietolerantie en emotieregulatie in het algemeen bij jongeren van 12 jaar, volwassen en ouderen. Ook klachten bij (jong)volwassenen gerelateerd aan ontwikkelingsproblematiek, zoals AD(H)D en Autisme Spectrum Stoornissen, zijn een belangrijk aandachtsgebied. Voor problemen of klachten op andere gebieden zoals contact met anderen, wantrouwen, angst-, dwang- en somberheidsklachten voortkomend vanuit persoonlijkheidsproblematiek of ervaringen vanuit het verleden, kunt u ook bij haar terecht.

Naast behandeling is één van haar specialisaties diagnostiek op het gebied van de persoonlijkheid en (neuro)psychologische functies, waarbij het gaat om het in kaart brengen van verschillende klachten en hoe deze samenhangen met de persoon, het verleden en de huidige omgeving. Zowel cliënten als hulpverleners kunnen haar met vragen op dit gebied benaderen.
Ook kan zij hierover supervisie geven, bijvoorbeeld in het kader van het behalen van de BAPD- aantekening of de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog.

Mariska is twee dagen in de week werkzaam voor Praktijk MOOD. Daarnaast schrijft zij rapportages Pro Justitia.

BIG-nummer Klinisch Psycholoog / Gezondheidszorgpsycholoog: 89909527725
BIG-nummer Psychotherapeut: 19909527716
AGB code: 94012009

Kwaliteitsstatuut 2022 Mariska Schipper

Terug naar overzicht