Medewerkers Praktijk MOOD: Karin Mydosh

Karin Mydosh is Psychotherapeut en Gezondheidszorgpsycholoog.
Haar interesse gaat met name uit naar hechtingsproblematiek, emotieregulatieproblematiek, traumagerelateerde problematiek, identiteitsproblemen, problemen ten gevolge van oude vastzittende gewoonten, problemen in contact met anderen en somberheids- en angstklachten bij jongeren vanaf 12 jaar, jongvolwassenen en volwassenen. Naast individuele behandeling, behandelt zij mensen in groeps- of gezinsverband en in een partner-relatie. Zij maakt in haar behandelingen gebruik van interventies onder andere vanuit de psychodynamische therapie, systeemtherapie, schematherapie en cognitieve gedragstherapie.

In aanvulling op haar behandelaanbod kan ook een beroep op haar gedaan worden voor eenmalige of enkele consulten ter verduidelijking van de problematiek en het geven van een behandeladvies. Verder kunnen andere hulpverleners zoals huisartsen, collega psychologen, psychiaters of maatschappelijk werkers haar vragen mee te denken in een specifieke casus.

Karin is drie dagen per week werkzaam in Praktijk MOOD. De overige dagen werkt zij bij een grote instelling voor jeugdigen en gezinnen in Amsterdam.

BIG-nummer Psychotherapeut: 49066963116
BIG-nummer Gezondheidszorgpsycholoog: 29066963125
AGB code: 94010428

Kwaliteitsstatuut mei 2022 Karin Mydosh
Terug naar overzicht