Behandeling van jeugdigen (12-18 jaar)

Behandeling van jeugdigen kan zowel binnen de Generalistische Basis GGZ als binnen de Gespecialiseerde GGZ vallen. Wij bieden behandeling waarbij gesprekken met jongeren en/of de ouder(s) gevoerd worden. Gedacht kan worden aan rouw- en verliesverwerking, EMDR en oplossingsgerichte therapie. Daarnaast bieden wij ook specialistisch onderzoek bij jongeren vanaf 12 jaar gericht op problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling. Vanwege de kwetsbaarheid van de doelgroep zijn de lijnen met verwijzers, zoals huisartsen en scholen, vaak kort.

Praktijk MOOD maakt onderdeel uit van het Netwerk voor Alphense Kind-en Jeugdhulpverlening.