Behandeling van gezins- en/of relatieproblematiek

Gezinsbehandeling en partner-relatie gesprekken wordt kortweg systeemtherapie genoemd. Bij systeemtherapie is het uitgangspunt dat de klachten samenhangen met de omgeving waarin iemand leeft. Deze omgeving kan een gezin of familie zijn, maar ook de werkomgeving of school of de sociale of culturele groep waarin men verkeert.
In de systeemtherapie bij Praktijk MOOD wordt gekeken naar wat er tussen mensen onderling in een gezin of een relatie gebeurt. Wat zijn de verwachtingen die mensen hebben, hoe begrijpen zij elkaars gedrag, hoe communiceren zij met elkaar? Vaak is er sprake van onuitgesproken en min of meer stabiele omgangspatronen. Deze patronen vormen de basis van een relatie of een gezin en bieden structuur en veiligheid. Om allerlei redenen kunnen deze patronen echter ook gaan knellen.
In de systeemtherapie worden deze patronen gezamenlijk onder de loep genomen om zo helderheid te verschaffen en naar oplossingen te zoeken.
Vaak gaat het hierbij om het vinden van compromissen, waarbij een ieder bereid is een deel van de verantwoordelijkheid van de ontstane problemen te aanvaarden en samen te kijken naar welke veranderingen hij of zij kan aanbrengen in zijn of haar gedrag of communicatiestijl om zo de problemen te verminderen of verhelpen.

Afhankelijk van de grootte van het systeem en de aard van de ontstane problematiek kan een behandelaar van Praktijk MOOD ervoor kiezen de behandeling samen met een collega te starten of voort te zetten.
Ook kan de behandelaar adviseren dat één of meerdere leden van het systeem naast de systeemtherapie en aanvullend daarop, enkele individuele gesprekken met een andere behandelaar binnen (of buiten) de praktijk volgt.

Systeemtherapie wordt alleen vergoed door de zorgverzekeraar wanneer de klachten deel uitmaken van een psychiatrisch probleem van één (of meer) van de systeemleden. De behandeling kan dan zowel binnen de Generalistische Basis GGZ als binnen de Gespecialiseerde GGZ plaatsvinden.