Tarieven

Wij hebben voor 2019 met bijna alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Dat betekent dat wij de behandelkosten direct bij de zorgverzekeraar kunnen declareren.
Bij CZ (en alle labels die onder deze grote noemer hangen) hebben wij geen contract voor de Gespecialiseerde GGZ. Neemt u contact met ons op voor meer informatie.
Indien u verzekerd bent bij Menzis en De Friesland, zullen wij bij uzelf de kosten voor de geleverde dienst in rekening brengen. In uw polisvoorwaarden kunt u vinden of u deze kosten bij uw zorgverzekeraar kunt declareren.
Vergoeding van behandelingen van kinderen en jongeren tot 18 jaar, wordt vanaf 1 januari 2015 door de gemeente verzorgd. Vanaf 1 januari 2018 is GO! voor jeugd verantwoordelijk voor de jeugdhulp binnen de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem. Wij hebben zowel met GO! voor jeugd als met de samenwerkende gemeenten die vallen onder Holland Rijnland een contract afgesloten.

Behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ wordt vergoed vanuit de basiszorgverzekering.
Vijf tot maximaal twaalf gesprekken worden vergoed door de verzekering. Er geldt geen eigen bijdrage.

Behandeling binnen de Gespecialiseerde GGZ wordt vergoed vanuit de basiszorgverzekering.
Er geldt geen eigen bijdrage.

Voor alle behandelingen geldt dat een aanspraak op uw eigen risico gemaakt wordt. Het eigen risico is in 2019 vastgesteld op €385.-.

Voor vergoeding van de behandelkosten door de zorgverzekeraar heeft u een verwijsbrief nodig van de huisarts of een GGZ-behandelaar. In deze verwijsbrief moet expliciet staan of u verwezen wordt naar de Generalistische Basis GGZ of naar de Gespecialiseerde GGZ. Uw huisarts kan indien gewenst met iemand van Praktijk MOOD overleggen over de specifieke verwijzing.

Voor behandelkosten die wij niet rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar kunnen indienen, bijvoorbeeld omdat wij geen contract met deze verzekeraar hebben, zullen wij de factuur direct aan u sturen. Wij hanteren hiervoor de geldende NZa-tarieven.

Overige diensten
Voor deze diensten geldt dat zorgverzekeraars deze vaak niet of onvoldoende vergoeden, waardoor Praktijk MOOD de kosten bij de aanvrager zelf in rekening zal brengen. Wij zullen vooraf aan u een offerte doen toekomen, welke u, eventueel na nader overleg, ondertekend aan ons terugstuurt.

Indicatie van de kosten van een bepaalde dienst: meestal zullen de kosten hoofdzakelijk gebaseerd zijn op de geldende NZa-tarieven.

Voor supervisie, intervisie en consulten aan hulpverleners hanteren wij een tarief van € 95,- tot € 110,- per uur.